Ακαδημαϊκά Έτη 2007-2009

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2009 έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Βοτανικής κ. Κων/νος Α. Θάνος. Αναπληρωτής Προέδρου για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας κ. Αικατερίνη Κομητοπούλου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Προέδρου, τους Διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π (όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στον κλάδο) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Αναπλ. Καθηγητής Κ. Α. Θάνος
Αναπληρωτής Προέδρου: Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Κομητοπούλου
Μέλη: Καθηγητής Ισιδ. Δ. Μπέης
  Αναπλ. Καθηγητής Γ. Βερροιόπουλος
  Καθηγητής Β. Γαλάτης
  Καθηγήτρια Αθ. Οικονόμου - Αμίλλη
  Καθηγητής Μ. Τύπας
  Καθηγητής Εμμ. Φραγκούλης
  Καθηγητής Λ. Μαργαρίτης
  Ενας Εκπρόσωπος Ε.Δ.Τ.Π.
Εκπρόσωπος Μεταπ/κών φοιτητών: Άκης Παπαντώνης
  Γιάννης Δρίκος (Αναπληρωματικό μέλος)
Εκπρόσωποι φοιτητών:

Κασσιανή Κοντούρη
Κώστας Παπαναστασόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος)
Θεόδωρος Τρέσας
Μαρία Μυζήθρα (Αναπληρωματικό μέλος)

Γενική Συνέλευση

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιώργος Μπαρδαμάσκος Δέσποινα Λυμπεροπούλου
Γιάννης Δρίκος Μαργαρίτα Σκοπελίτη
Δημήτρης Τσαπάρης Χρύσα Σίμου
Ελένη Γουργού Πάνος Γιαννιός
Άκης Παπαντώνης Ντίνα Σταθοπούλου
  Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Γιάννης Δρίκος Φωτεινή Ιερεμιάδου
Ελένη Γουργού Δημήτρης Τσαπάρης
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αφεντούλα Μησιακούλη Νίνα Λαντζούνη
Βασιλική Γκιζιώτη Νίκη Καρυοφύλλη
Νίκος Χρυσικόπουλος Σπύρος Βέρας
Μαργαρίτα Ζαχαρόγιαννη Κώστας Σουσούνης
Μαρία Κοτίνη Σταυρούλα Ξέρα
Μαρία Γεωργούτσου Αγγελική Κουρουζίδου
Θεοδώρα Βελώνα Έλενα Αργύρη
Μαρίνα Γαβριηλίδου Κων/να Φιλιπποπούλου
Ευαγγελία Περιστέρη Έφη Παπαθανασίου
Αναστασία Σταντσίδου Δημήτρης Θεοφιλάτος
Παναγιώτης Ντάρμος Σοφία Ταγκαρέλη
Κασσιανή Κοντούρη Ειρήνη Κομσέλη
Μαρία Μυζήθρα Γιώργος Αλαμπρίτης
Μαρία Τσιάκα Μαρία Σαββάκη
Κώστας Παπαναστασόπουλος Θεόδωρος Τρέσας
Μαργαρίτα Χατζημανώλη Δήμητρα Χατζώκου
Δημήτρης Σαζός Γιάννης Κωστόπουλος
Γεωργία Τομαρά Ελευθερία Κοδοσάκη

 


 

Ακαδημαϊκά Έτη 2005-2007

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2007 έχει εκλεγεί η Καθηγήτρια του Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής κ. Αθ. Οικονόμου-Αμίλλη . Αναπληρωτής Προέδρου για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Βιοχημείας κ. Κων/νος Ε. Βοργιάς.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Προέδρου, τους Διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π (όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στον κλάδο) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αθ. Οικονόμου - Αμίλλη
Αναπληρωτής Προέδρου: Αναπλ.Καθηγητής Κων/νος Ε Βοργιάς
Μέλη: Καθηγητής Ισιδ. Δ. Μπέης
  Καθηγήτρια Μ. Αποστολοπούλου
  Καθηγητής Β. Γαλάτης
  Καθηγητής Μ. Τύπας
  Καθηγητής Εμμ. Φραγκούλης
  Καθηγητής Λ. Μαργαρίτης
  Ενας Εκπρόσωπος Ε.Δ.Τ.Π.
Εκπρόσωπος Μεταπ/κών φοιτητών: Βασιλόπουλος Αθανάσιος
  Γουργού Ελένη (Αναπληρωματικό μέλος)
Εκπρόσωποι φοιτητών: 2 που ορίζονται από το ΔΣ του συλλόγου των φοιτητών
Γενική Συνέλευση

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αθανάσιος Βασιλόπουλος Ελένη Γουργού
Ακης Παπαντώνης Αθανασία Μίζη
Μαλένα Πάντου Δημήτρης Λαγός
Αρετή Πανταζοπούλου Πόπη Χάλκου
Δημήτρης Τσαπάτης Χρήστος Γεωργιάδης
  Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Ακης Παπαντώνης Μαλένα Πάντου
Ελένη Γουργού Αθανάσιος Βασιλόπουλος

Ορίζονται κατ' έτος από το Δ.Σ. των φοιτητών (50% των μελών ΔΕΠ)