Σοφία Κουγιανού - Κουτσούκου

Θέση στο Ίδρυμα : Επίκουρη Καθηγήτρια, 2000

Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή και Αναπτυξιακή Γενετική

Πτυχίο, έτος απόκτησης, Ίδρυμα: Βιολογίας, 1974,  ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών, τίτλος Διατριβής, έτος απόκτησης, Ίδρυμα:

Διδακτορική διατριβή: "Μελέτη ριβοσωμικών πρωτεινών σε δυο είδη μεταξοσκωλήκων Antheraea polyphemus  καί  Antheraea pernyi" 1982, Tμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία και Αναπτυξιακή Γενετική ευκαρυωτικών οργανισμών. Μοριακή μελέτη των ριβοσωμικών πρωτείνών Ρ0, Ρ1 και Ρ2  στα έντομα Ceratitis capitata καιBombyx  mori και in vivo ανάλυση τους στο ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae. Μοριακή μελέτη των γονιδίων   SOD (υπεροξειδική δισμουτάση) και Ρ0, Ρ1 και Ρ2  στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα :

Τηλέφωνα: 210-7274718

FAX: 210-7274318

e-mail: skougian@biol.uoa.gr