Ο εκθεσιακός χώρος

 

Οι συλλογές

 

Έρευνα

 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

 

Εκδόσεις

 

Πληροφορίες
Ιστορικό
Δραστηριότητες
Ώρες λειτουργίας
Επαφή

 

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας

 

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις 

 

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το παλαιότερο και πλουσιότερο ζωολογικό μουσείο της Ελλάδας. Αποτελεί τμήμα του Εθνικού Φυσιογνωστικού Μουσείου το οποίο είναι και το παλαιότερο μουσείο φυσικής ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

   

 

 

Οι βασικοί στόχοι του Ζωολογικού Μουσείου είναι:

 

Η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού

Η έρευνα

Η εκπαίδευση φοιτητών και η επιμόρφωση στελεχών

Η παροχή συμβουλών

 

 

Ζωολογικό Μουσείο

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη,

157 84  Ζωγράφου, Αθήνα

τηλ.: 7274609

fax: 7274619

e-mail: zoolmuse@biol.uoa.gr

 

 

 

Για την καλύτερη ανάγνωση αυτής της ιστοπεριοχής συνιστάται η χρησιμοποίηση του Microsoft Internet Explorer. Η χρήση άλλων φυλλομετρητών (browsers) είναι δυνατό να δημιουργήσει προβλήματα στην εμφάνιση κάποιων συστατικών των ιστοσελίδων.

 

 

 

 

zoolmuse@biol.uoa.gr