WebMail
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Ανακοινώσεις:

Aναζήτηση στον ιστότοπο του "Τμήματος Βιολογίας".

 

Νέα

(Όλα τα νέα)

Αρχή της σελίδας


Υποτροφίες

Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν πληροφορίες για υποτροφίες που χορηγούνται από το Κράτος για την επιβράβευση των επιδόσεών τους στο Πανεπιστήμιο, από τους εξής φορείς :

  1. Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

(Χρ. Λαδά 6 , Αθήνα, Τ.Κ.10561 , Τηλ: 3226548)

  1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

(Λυσικράτους 14 , Αθήνα, Τ.Κ.10558. Τηλ: 3254385)

Στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος εμφανίζονται συχνά προκηρύξεις για τη χορήγηση κρατικών υποτροφιών καθώς και υποτροφιών που χορηγούνται από ιδιωτικούς φορείς.

Αρχή της σελίδας


Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

•  Στο εργαστήριο πρέπει απαραιτήτως να φοράτε εργαστηριακή ποδιά η οποία πρέπει να είναι καθαρή.

•  Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό πριν την εργαστηριακή σας δραστηριότητα και μετά το πέρας αυτής. Τα χέρια πρέπει επίσης να απολυμαίνονται αμέσως μετά την επαφή με μικροβιακό υλικό.

•  Απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε και να καπνίζετε στους εργαστηριακούς χώρους. Απαγορεύεται να μασάτε τσίχλες. Τέλος απαγορεύεται η φύλαξη τροφίμων στα ψυγεία που περιέχουν εργαστηριακό υλικό.

•  Μη φοράτε φακούς επαφής και - αν είναι ανάγκη - φοράτε γυαλιά ασφαλείας.

•  Απαγορεύεται η χρήση καλλυντικών εντός των εργαστηρίων.

•  Φοράτε γάντια όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμα και με τα γάντια πρέπει να προσέχετε ώστε ο χώρος και οι συσκευές να διατηρούνται καθαρές.

•  Είναι απαραίτητο ο πάγκος εργασίας να είναι πάντοτε καθαρός και τακτικός. Όσοι ασχολείστε με μικροβιολογία πρέπει πριν και μετά από κάθε πειραματική εργασία να κάνετε απολύμανση.

•  Εάν πέσει κάποιο τοξικό υλικό στον πάγκο σας τότε αυτός πρέπει άμεσα να καθαριστεί.

•  Στο τέλος της εργασίας σας να πλένετε όλα τα υαλικά που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια τη ημέρας.

•  Όλη η πειραματική εργασία πρέπει να είναι τόσο καλά οργανωμένη πριν από την έναρξή της ώστε να ελαχιστοποιεί πιθανούς κινδύνους ατυχήματος.

•  Η πόρτα του εργαστηρίου πρέπει να είναι κλειστή όταν εκτιμάτε ότι η πειραματική εργασία που εξελίσσεται μέσα ενέχει κάποιους κινδύνους.

•  Διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες των διαφόρων χημικών αντιδραστηρίων και χειρίζεστε αυτά σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας παραγωγής τους ή τις οδηγίες του υπεύθυνου του εργαστηρίου.

•  Η χρήση εύφλεκτων, πτητικών, διαβρωτικών ή τοξικών οργανικών ουσιών (μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπανόλη, ακρυλαμίδη, φαινόλη, χλωροφόρμιο, τολουόλιο, ξυλόλη κτλ) ή πτητικών διαλυμάτων (πυκνά διαλύματα οξέων ή βάσεων π.χ. υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, οξικό οξύ, NaOH, KOH) πρέπει να γίνεται πάντοτε στους απαγωγούς.

•  Μη χρησιμοποιείτε το στόμα σας για να αναρροφήσετε διαλύτες με σιφώνιο. Χρησιμοποιείτε αυτόματα σιφώνια ή "πουάρ".

•  Όταν κάνετε αραιώσεις οξέων πάντα να προσθέτετε το οξύ στο νερό.

•  Ποτέ μη δοκιμάζετε ή μυρίζετε ένα αντιδραστήριο ή μια χημική ουσία.

•  Η χρήση του λύχνου Bunsen πρέπει να γίνεται με προσοχή και να επιβεβαιώνεται η διακοπή της παροχής του αερίου μετά το κλείσιμο του λύχνου. Μη χρησιμοποιείτε φλόγα παρά μόνο όταν σας το πει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.

•  Μην επιστρέφετε χημικά αντιδραστήρια στις φιάλες τους. Προσπαθήστε να παίρνετε από τις φιάλες ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε.

•  Βάζετε πάντοτε ετικέτες που περιγράφουν το περιεχόμενο των δοκιμαστικών σωλήνων ή φιαλών που χρησιμοποιείτε κατά τον πειραματισμό σας.

•  Μη ρίχνετε στην αποχέτευση αντιδραστήρια και άχρηστα χημικά, εκτός αν ρητά σας το έχει επιτρέψει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.

•  Μην πετάτε ποτέ μικροβιακό υλικό χωρίς να το έχετε αποστειρώσει.

•  Τα σιφώνια, μετά από τη χρήση τους, πρέπει να τοποθετούνται πρώτα στα ειδικά δοχεία με το απολυμαντικό και μετά να προωθούνται στις ειδικές συσκευές πλυσίματος.

•  Να γνωρίζετε τη θέση του πυροσβεστήρα και να έχετε μάθει από πριν τη χρήση του.

•  Πετάτε τα σπασμένα υαλικά σε ειδικά δοχεία απορριμμάτων.

•  Όλοι οι μεταλλικοί κύλινδροι που έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1 μέτρο και περιέχουν αέριο υπό πίεση μεγαλύτερη από 100lbs/in 2 πρέπει να μεταφέρονται με ειδικά τρόλεϊ. Οι κύλινδροι αυτοί, εφόσον χρησιμοποιούνται μέσα σε εργαστήρια πρέπει να στηρίζονται με μια ζώνη τοποθετημένη στο πάνω 1/4 του κυλίνδρου. Κατά τη μεταφορά πρέπει να αφαιρούνται οι ρυθμιστές πίεσης και οι κύλινδροι να εξασφαλίζονται με το κάλυμμα ασφαλείας.

•  Πάντοτε να ενημερώνετε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου όταν συμβεί να σπάσει κάποιο θερμόμετρο. Ποτέ μην προσπαθείτε να μαζέψετε τον υδράργυρο μόνοι σας.

•  Να ειδοποιείτε το υπεύθυνο του εργαστηρίου για οποιοδήποτε ατύχημα. Όλα τα ατυχήματα και τα περιστατικά που συμβαίνουν στο εργαστήριο πρέπει να καταγράφονται και να αποσαφηνίζονται τα αίτια που τα προκάλεσαν, ώστε να γίνεται στο μέλλον ευκολότερη η πρόληψή τους.

Αρχή της σελίδας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Copyright 2005, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση Thursday, 23 September, 2010 13:31

Administration by Ioannis K. Alexopoulos (jalexopbiol.uoa.gr)