WebMail
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Εγκαταστάσεις:

Aναζήτηση στον ιστότοπο του "Τμήματος Βιολογίας".

Μουσεία - Βοτανικοί Κήποι

ΧΩΡΟΙ

Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται στον κτιριακό χώρο των Θετικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον χάρτη:

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα του συγκροτήματος. Ουσιαστικά το Τμήμα στεγάζεται σε τρεις ορόφους (σημείο αναφοράς είναι η κεντρική είσοδος).

Η κατανομή των Τομέων είναι η ακόλουθη:

Ισόγειο

Στο ισόγειο βρίσκονται το Ζωολογικό και το Βοτανικό Μουσείο καθώς και εργαστηριακοί - ερευνητικοί χώροι του Τομέα Βοτανικής και του Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής.

1ος όροφος

Στεγάζεται ο Τομέας Βοτανικής και ο Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής

2ος όροφος

Στεγάζονται τρεις Τομείς: Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής & Βιοτεχνολογίας και Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής.

3ος όροφος

Στεγάζονται δύο Τομείς: Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Ζωολογίας- Θαλάσσιας Βιολογίας.

Εκτός των παραπάνω χώρων, στον ενδιάμεσο χώρο των κτιρίων των Τμημάτων Βιολογίας- Γεωλογίας- Χημείας, βρίσκονται τα 2 αμφιθέατρα του Τμήματος (ισόγειο), το Φοιτητικό Αναγνωστήριο καθώς και η Κεντρική Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Βιολογίας- Χημείας- Φαρμακευτικής (υπόγειο) και η Γραμματεία του Τμήματος (1ος όροφος).

Αρχή της σελίδας


ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η μετάβαση στην Πανεπιστημιούπολη και συγκεκριμένα στο Τμήμα Βιολογίας μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις παρακάτω λεωφορειακές γραμμές :

608 (Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκρ. Ζωγράφου) με αφετηρία το Γαλάτσι και τέρμα στο Νεκροταφείο Ζωγράφου (δίπλα στη Φιλοσοφική Σχολή).

220 (Αθήνα -Ιλίσια) με αφετηρία στην οδό Ακαδημίας και τέρμα μεταξύ της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής.

221 (Αθήνα-Πανεπιστημιούπολη) κοινή αφετηρία και τέρμα με τη γραμμή 220.

Επιπλέον η διακίνηση μέσα στην Πανεπιστημιούπολη εξυπηρετείται από εσωτερική γραμμή που συνδέει τις Σχολές της Πανεπιστημιούπολης. Η μετάβαση με τη γραμμή αυτή είναι δωρεάν, ενώ η αφετηρία είναι στην κεντρική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (Λεωφόρος Ούλοφ Πάλμε). Επίσης υπάρχουν διάφορες λεωφορειακές γραμμές από τους σταθμούς του μετρό και από τον Πειραιά. Έξω από την πύλη της Πανεπιστημιούπολης περνάει η γραμμή 140 (Πολύγωνο-Γλυφάδας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ .

Αρχή της σελίδας


ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο καθώς και η βιβλιοθήκη των Τμημάτων Βιολογίας- Χημείας- Φαρμακευτικής βρίσκονται στη συνένωση των κτηρίων των Τμημάτων Βιολογίας- Γεωλογίας- Χημείας- Μαθηματικών (υπόγειο). Το Αναγνωστήριο λειτουργεί καθημερινά (9 π.μ. έως 6 μ.μ.), ενώ η Βιβλιοθήκη έχει εμπλουτιστεί και εμπλουτίζεται με αρκετά συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν όλο το φάσμα των Βιολογικών επιστημών. Εδώ ο φοιτητής βρίσκει τα βιβλία και τις πληροφορίες που του χρειάζονται, μαθαίνει να εντοπίζει τη βιβλιογραφία και αντλεί στοιχεία και ιδέες που θα του χρησιμεύσουν τόσο για τον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση των γνώσεών του όσο και για την εκπόνηση διαφόρων εργασιών.

Επιπλέον στην Αθήνα λειτουργούν διάφορες Βιβλιοθήκες (πέραν των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου) που οι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν διάφορες πληροφορίες . Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, τηλ. 7247903), την Εθνική Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημίου 32, τηλ.3614413), τη Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Συμβουλίου (Πλ. Φιλικής Εταιρείας (Κολωνάκι), τηλ. 3633215) και τη Βιβλιοθήκη της Ελληνοαμερικανικής ένωσης (Μασσαλίας 22, τηλ. 3680044-3680046).

Αναζήτηση στην παρεχόμενη βιβλιογραφία είναι δυνατή μέσω του δικτυακού τόπου της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης ( http://www.lib.uoa.gr/ ), ενώ πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στους σημαντικότερους τίτλους επιστημονικών περιοδικών παρέχεται στους φοιτητές μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου ( http://www.lib.uoa.gr/journals.nsf ).

Αρχή της σελίδας


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μάθουν ξένες γλώσσες ή να τις τελειοποιήσουν μπορούν να απευθυνθούν στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, που οργανώνει κύκλους ειδικών μαθημάτων.

Αρχή της σελίδας


ΣΙΤΙΣΗ

Στη Φιλοσοφική Σχολή υπάρχει το Φοιτητικό εστιατόριο όπου όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα σίτισης (δύο γεύματα) πληρώνοντας ένα μικρό ποσό και επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Με κριτήριο την οικονομική τους κατάσταση οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να λάβουν κάρτα δωρεάν σίτισης στο Φοιτητικό εστιατόριο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λήψη της κάρτας εμφανίζονται στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος, ενώ για την έκδοσή της πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Πανεπιστημιακή Λέσχη (Ιπποκράτους και Ακαδημίας, Αθήνα).

Αρχή της σελίδας


ΑΘΛΗΣΗ

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (στην Πανεπιστημιούπολη - Ιλίσια). Στο άρτια οργανωμένο αυτό Γυμναστήριο έχετε την ευκαιρία να ασχοληθούν με τα αθλήματα της προτίμησής τους.

Αρχή της σελίδας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ε.Ε. που είναι η ανάπτυξη της κοινωνίςα που θα βασίζεται στ γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ε.Ε. εκπαίδευση υψηλής ποιότητς και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκαια του βίου τους. Η κύρια δράση του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο ΕΡΑΣΜΟΣ. Το Τμήμα Βιολογίας συνεργάζεται με αρκετά ευρωπαϊκά ιδρύματα στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αρχή της σελίδας


ΜΟΥΣΕΙΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

Στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται το Ζωολογικό Μουσείο , το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία του Βοτανικού Κήπου Διομήδους.

Αρχή της σελίδας


ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αρχή της σελίδας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Copyright 2005, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση Sunday, 9 December, 2007 23:18

Administration by Ioannis K. Alexopoulos (jalexopbiol.uoa.gr)